เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ “โครงการ 9101” ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ “โครงการ 9101” ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่