นำคณะทำงานโครงการ ธ ประสงค์ใดฯ สัมภาษณ์เกษตรกร และ ถ่ายรูป

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2560 นายอัธยา อรรณพเพ็ชร นายช่างชลประทานอาวุโส ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นตัวแทนโครงการชลประทานเชียงใหม่ นำคณะทำงานโครงการ ธ ประสงค์ใด ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สัมภาษณ์ เกษตรกร และ ถ่ายรูป เกี่ยวกับโครงการระบบกักเก็บน้ำในถ้ำตามพระราชดำริ ถ้ำห้วยลึก) โดยจะนำไปจัดทำหนังสือองค์ความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามเเนวพระราชดำริ เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่