เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2560 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วย นาย สกลฤทธิ์ ดวงราศรี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ POC ชั้น3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่