ลงพื้นที่ชี้แนวเขตรังวัดที่ดินหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ข้อน

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2559 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ร่วมกับสำนักงานที่ดินอำเภอเชียงดาว ลงพื้นที่ชี้แนวเขตรังวัดที่ดินหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ข้อน ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่