เข้าซ่อมแซมฯพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายของระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายเชียงดาว(วังไฮ)

วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 ทางฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้เข้าดำเนินการนำรถบรรทุกเทท้ายพร้อมวัสดุอุปกรณ์ร่วมกับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 และกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ เข้าดำเนินการซ่อมแซมฯถมดินในจุดที่ได้รับความเสียหายของระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายเชียงดาว(วังไฮ) จังหวัดเชียงใหม่