ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากสถานการณ์ฝนตกหนัก ฝายเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้เดินทางลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย โดยเมื่อเช้ามืดของวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ฝายเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนทำให้น้ำกัดเซาะทำให้ถนนและลำเหมืองส่งน้ำเข้านาเกิดความเสียหายอย่างหนัก ทั้งนี้ได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนภายในพื้นที่ และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมหารือแนวทางวิธีการรับมือและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้น