วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 116 ปี

วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ สบ.5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลา เนื่องในวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 116 ปี และทำบุญเลี้ยงเพลถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ โครงการชลประทานเชียงใหม่