โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประช

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกฤษณพล กันทาสี นายช่างชลประทาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ พร้อมด้วยนายนภดล นิ่มนวล นายช่างชลประทาน ฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน เป็นตัวแทนชลประทาน เข้าร่วมประชุมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว ณ โรงเรียนเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่