ประชุมบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ข้อน

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ข้อน และลงพื้นที่เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำอ่างฯห้วยแม่ข้อน ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่